.

Nová podoba štítkov na pneumatiky od mája budúceho roka

0
0
0
s2smodern

Európsky parlament a Rada Európskej únie sa dohodli na ďalšej fáze pre európsky klasifikačný štítok, ktorý má začať platiť 1. mája 2021.

Článok 14 dohody vyžaduje revíziu (kontrolu fungovania) nariadenia do júna roku 2025. Ako už bolo oznámené skôr, celkový koncept označovania pneumatík zostáva podobný prvej generácii, avšak pridáva niekoľko ďalších údajov a iba s 5 triedami vyznačenými písmenami namiesto 7. To účinne redukuje triedy označovania pneumatík na kategórie A, B, C, D a E, pričom F a G boli odňaté. Nová kategória E je viac-menej zhodná so starou kategória F a kategória D zodpovedá hranici najhoršieho hodnotenia na doterajšom štítku pneumatík pre osobné automobily, teda zmena predstavuje naozaj iba prerozdelenie súčasných tried na menší počet písmen.

Nové pravidlá zahŕňajú posilnenie dozoru nad trhom a sankcie, či naopak pobádanie. Mohla by dokonca vzniknúť daň alebo podpora pre nákup produktov s hodnotením A. Bude taktiež stanovená povinnosť zasielať informácie na štítkoch národným orgánom, čo má v spojení so zavedením databázy registrácie pneumatík za účel vytvoriť lepší prehľad o výrobkoch pre spotrebiteľov a orgány.

Nová databáza registrácií pneumatík bude čiastočne prístupná verejnosti a sčasti vyhradená pre úrady. Informácie, ktoré dodávateľ musí zadať do verejnej časti databázy, budú zahŕňať názov alebo ochrannú známku, adresu, kontaktné údaje a ďalšiu právnu identifikáciu dodávateľa; identifikátor typu pneumatiky; štítok v elektronickej podobe; triedu (triedy) a ďalšie parametre zo štítku, ako aj parametre z informačného listu produktu v elektronickej podobe. Informácie, ktoré majú byť zapísané do časti databázy týkajúcej sa súladu s predpismi, zahŕňajú: identifikátory všetkých rovnocenných pneumatík už uvedených na trh; všeobecný opis typu pneumatiky postačujúci na to, aby bola jednoznačne a ľahko identifikovateľná, vrátane ich rozmerov, LI a SI indexu; protokoly o testovaní, pridelenie triedy a meranie parametrov pneumatiky; prípadne zvláštne bezpečnostné opatrenia, ktoré treba zohľadniť pri montáži, inštalácii, údržbe alebo skúške pneumatiky.

Článok 5.1 uvádza databázu produktov do platnosti od mája 2021. Keďže jedným z kľúčových cieľov označovania bolo zníženie emisií a podpora cirkulačného hospodárstva, do dvoch rokov sa zavedie označovanie protektorovaných pneumatík pre pneumatiky triedy C3.

Najnovšia verzia európskeho klasifikačného štítku pneumatík bola taktiež prepracovaná vizuálne, podľa predlohy európskeho energetického označovania. Zjavný je novo pridaný QR kód v hornej časti štítku. Hlavným prvkom na štítku zostáva valivý odpor/spotreba paliva a priľnavosť za mokra – aj keď s prepracovanými ikonami a zmienenou redukciou počtu kategórií. Časť štítka, týkajúca sa hluku, bola upravená tak, aby označovala úroveň hluku písmenom. Hodnota v decibeloch však zostáva. Okrem toho bol zmenený identifikátor priľnavosti na ľade a priestor bol  ponechaný aj pre údaj odolnosti proti opotrebovaniu, a teda pre predpokladanú životnosť.

ABM LogoCMYK

FLEET firemné automobily: online magazín pre stratégie riadenia firemných flotíl

Používaním stránok prevádzkovateľa AUTO BUSINESS MEDIA s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.